P-skiva för begränsad parkering i Vadstena

I Vadstena finns det planer på att införa så kallad p-skiva för parkering i innerstaden i sommar. Parkeringen ska vara gratis, men tidsbegränsad.
Avsikten är att få rotation på p-platserna, något som köpmännen i centrum är intresserade av. P-skiva finns det bland annat i vissa områden i Norrköping och enligt polisen har man goda erfarenheter därfirån.