EU vill ha stopp för flatfisket i Östersjön

EU-kommissionen vill inte bara stoppa torskfisket, utan har även planer på att tillfälligt stoppa bottenfisket efter flatfisk, bland annat flundra, i Östersjön. Orsaken är att man vid denna typ av fiske får torsk som bifångst.
Preliminärt väntas torskfiskestoppet börja gälla den 15 april. Detsamma gäller bottenfisket efter flatfisk, som är tänkt att gälla fram till och med den sista maj, rapporterar Sveriges Radio Blekinge. Flatfiskestoppet kan väntas väcka starka reaktioner i Danmark och Tyskland, där den typen av fiske är betydligt mer omfattande än i Sverige. Planer finns också på en obligatorisk övergång till en ny, mer skonsam trål efter sommaren.