Befäl på Figaros friades av hovrätten

Det blev friande dom även i Göta hovrätt för kaptenen och maskinchefen på fartyget Figaros.
Männen åtalades för att ha släppt ut olja i havet utanför Västervik för två år sedan och idag kom domen. Precis som i Norrköpings tingsrätt frias männen från misstankarna om att avsiktligt ha släppt ut olja i havet. Hovrätten anser att det oljeblandade vattnet som hittats i havet kommer från Figaros och att det är maskinchefen som orsakat utsläppet. Men hovrätten anser däremot inte att det är styrkt att utsläppen har skett medvetet. Istället menar rätten att det är repor i en ventil som gjort att oljan av misstag åkt ut i halvet i samband med att maskinchefen helt lagligt pumpat ut så kallat slagvatten från maskinrummet. Miljöorganisationen Greenpeace säger i en kommentar att domen tydligt visar att den svenska lagen inte räcker till för att skydda Östersjön mot oljeutsläpp. De anser att beviskraven är så höga att ingen kan dömas som inte själv har erkänt och tagit på sig skulden.