Förre riksdagsmannen friad från skattebrott

Den förre riksdagsmannen från länet som åtalats misstänkt för grovt skattebrott friades i dag av Norrköpings tingsrätt.
Åklagaren hävdar att mannen, efter en försäljning av jordbruksinventarier i slutet av 90-talet, lämnat en felaktig skattedeklaration. Men tingsrätten anser att försäljningen som skett är undantagen från skatteplikt.