Polisen ska tänka i färger

Polisen får nu enhetliga taktikregler som ska användas vid farliga händelser. Det är flera allvarliga händelser som till exempel polismorden i Malexander som visat att en sådan modell behövs.
Tanken är att alla poliser ska arbeta efter samma grundkoncept till vardags, men framför allt i farliga situationer. Exempelvis ska poliserna tänka i färger när de bedömer situationen och vilka insatser som behövs. Polisen ska också få ett gemensamt språk för att undvika risken för missförstånd vid kritiska situationer.