Boende i Kvarsebo vill starta egen friskola

De boende i Kvarsebo har ansökt hos Skolverket om att få starta en friskola. Det med anledning av att den kommunala skolan där är nedläggningshotad.
Ansökan gäller en förskola, en förskoleklass och ett låg- och mellanstadium. 2008 ska skolan vara helt utbyggd och då kunna ta emot 55 elever. Frågan är nu ute på remiss hos Norrköpings kommun. Beslutet om fortsatt kommunal drift av skolan kommer i mitten av april.