Luftfartsverket måste spara

Luftfartsverket i Norrköping står inför nya hårda besparingar. Orsaken till att ekonomin är dålig är att resandet med flyg minskar.
Ett sparbeting på 100 miljoner kronor har lagts och verket tvingas nu till personalminskningar. - Norrköping kommer inte gå opåverkad från den här processen, säger Lars Rekke, generaldirektör för Luftfartsverket som ännu inte kan berätta något om hur många som kommer att få gå. För ett år sedan sas ett 50-tal anställda upp vid verket, då fick samtliga nya jobb. Även nu finns en beredskap. - Luftfartsverket kommer göra sitt yttersta för att finna lösningar för de som berörs, säger Lars Rekke.