Håleberget naturreservat

Håleberget i Motala kommun har blivit naturreservat. Länsstyrelsen tog beslutet i slutet av mars och den 26 maj blir det invigning på plats.
Det nya naturreservatet ligger norr om Motala och man har hittat en rad hotade arter av lavar, mossor och fjärilar i området.