Stor läkarbrist på Skäggetorps vårdcentral

Bristen på läkare på Skäggetorps vårdcentral i Linköping, kan innebära att patienter måste söka vård på annat håll.
Under en lång tid har personalsituationen på vårdcentralen varit ansträngd och det inte sker någon föränddring kan det betydal att man tvingas hänvisa patienterna till andra vårdcentraler, säger chefen för Skäggetorps vårdcentral, Per-Olof Lindkvist. Av de totalt 4 läkartjänsterna är det bara 1,5 tjänst besatt just nu. Hittills har ledningen kunnat lösa problemet genom att låta sjuksköterskor och sjukgymnaster ta över delar avläkarnas arbetsuppgifter. Man hoppas på att de vikarierande läkarna stannar kvar samtidigt som fler läkare söker sig till vårdcentralen.