Östgötska bönder avstår investeringar

I vart femte lantbruk i länet bedöms lönsamheten just nu som mycket dålig. Bönderna i Östergötland vågar inte heller investera i lika stor utsträckning som sina kollegor i övriga landet under det kommande året. Det visar Lantbruksbarometern som presenterades i dag.
När det gäller investeringar av till exempel traktorer och tröskor, är bönderna i Östergötland, Sörmland, Gotland och Närke på sin vakt. Bara ett av tio lantbruk kommer att genomföra en större investering under det kommande året. Osäkerheten inför framtiden är en orsak som anges, enligt den Lantbruksbarometer som LRF och Föreningssparbanken presenterade i dag. I vart femte lantbruk i länet bedöms lönsamheten just nu som mycket dålig, och det verkar inte bli bättre. 32 procent av de som tillfrågats i undersökningen svarar att lönsamheten kommer att försämras under året. Men, lantbrukarna verkar inte nedstämda för det. Nästan samtliga tillfrågade svarar att de trivs med sitt arbete. Hälften av lantbrukarna skulle rekommendera sina barn att bli lantbrukare.