Ny forskarskola på Linköpings universitet om hälsa

En ny forskarskola startar på Linköpings universitet, och inriktningen är forskning om individers, gruppers och befolkningens hälsa.
Forskarutbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till läkare, ingenjörer, samhällsvetare och socionomer, men även till personer med annan vårdutbildning eller med humanistisk bakgrund. Institutionen för hälsa och samhälle är värd för forskarskolan, som startas i samarbete med Institutionen för vård och välfärd och med Hälsohögskolan i Jönköping.