Motala kommun får kritik av skolverket

Motala kommun kritiseras av skolverket för att ha brutit mot skollagen.
Anledningen är att fyra elever förra året flyttades från Charlottenborgsskolan till enskild undervisning i en lokal i Ekenäs. Eleverna var under två veckor avstängda från undervisningen utan att övriga åtgärder vidtogs, villket inte är tillåtet. Kommunen får inte heller placera elever i en särskild undervisningsgrupp som en bestraffningsåtgärd. Eva Svensson som är biträdande bildningschef i Motala, tycker att kommunen gjort allt som stått i dess makt för att förbättra situationen för barnen och andra elever. Hon säger till Motala o Vadstena Tidning att hon tycker att Skolverket skulle ha besökt kommunen för att se hur det ser ut i verkligheten, men så har inte skett.