Barlasttankar för med sig nya arter till Östersjön

Många främmande djur- och växtarter har upptäckts i svenska vatten, i bland annat Östersjön, sedan de förts dit med fartygens barlasttankar.
Ett exempel är en bottenlevande borstmask, som för 12 år sedan knappast fanns alls i våra vatten. Nu skall Naturvårdsverket kartlägga riskerna för vattenmiljön i Sverige. Enligt FN-organet IMO är barlastvattnet ett större miljöproblem än olja.