Nej till två nya gymnasiefriskolor i Linköping

Bildningnämnden i Linköping har avslagit två ansökningar om att starta fristående gymnasieskolor.
Den ena ansökan gällde en skola med program för en fritidsutbildning och för en musikalutbildning, och den andra ansökan handlade om en skola med ett handels- och administrationsprogram. Trots att gymnasiskolan i Linköping behöver plats för 200 fler elever de närmaste fem åren, avslog Bildningsnämnden båda ansökningarna med motiveringen att det finns en risk för en överetablering inom de aktuella programmen. Det slutgiltiga beslutet om en friskola får starta eller inte, tas av Skolverket.