Partipolitiskt bråk om skolnedläggningar

Socialdemokraterna i Norrköping är inte ense om de planerade nedläggningarna av två skolor inom kommunen. Det har inneburit att Ulf Wiesner, som vill ha kvar skolorna, inte får vara med när barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut i frågan.
De styrande i kommunen vill av besparingsskäl lägga ner skolorna i Kvarsebo och i Simonstorp.