Kungsängens existens utreds

Kungsängens flygplats i Norrköping fortsätter tappa passagerare, och nu tillsätter Luftfartsverket en utredning för att se över framtiden för de små flygplatserna i landet.
- Vi kommer att göra en utredning, jag räknar med att den är klar i höst. Där ska vi se på förutsättningarna för flygplatserna, säger Lars Rekke, generaldirektör på Luftfartsverket. Luftfartsverkets flygplatser i Ronneby, Bromma, Sundsvall och Visby är de enda som kan skryta med ett ökat passagerarantal. På övriga flygplatser ser det dystert ut, allvarligast är läget i Norrköping. Här försvann varannan passagerare i mars, jämfört med samma månad i fjol. - Sjunker det här ytterligare så är trafiken i fara, säger Rekke. När är gränsen nådd? - Det vet inte jag. Men det är klart att det finns en gräns någonstans.