Ny distriktsordförande för Kristdemokraterna

Vid partiets vårstämma i dag valdes Sven E Andersson, som är kommunpolitiker och landstingsråd från Mjölby.