Stororder till Alstom

Alstom Power i Finspång har fått en del av en stororder på över 300 miljoner kronor som det franska moderbolaget har fått.
Företaget ska blandannat tillverka två ångturbiner till ett finskt kärnkraftsverk. Alstom i Finspång kommer att stå för projektledning, process- och ingenjörsarbete samt det omfattande monteringsarbetet.