Register över värphöns och äggproducenter upprör

Branschorganisationen Svenska ägg är starkt kritisk till att det är företagarna som ska betala Jordbruksverkets nya register över värphöns.
Den 1 juni inför Jordbruksverket ett register över värphöns och äggproducenter i landet, för att bland annat kunna spåra smittsamma sjukdomar. Registreringsavgiften är 3000 kronor om man har mer än 350 höns. Per-Anders Gadd är ordförande för Svenska Ägg i sydöstra Sverige och han menar att den lilla producenten kommer att drabbas hårt av beslutet. Han tycker också att Jordbruksverket skulle ha informerat producenterna bättre.