Säljakt tillåts i Östergötland

Naturvårdsverket tillåter att 170 gräsälar skjuts längs Östersjökusten från och med i mitten av april och året ut.
Anledningen är att sälen orsakar skador för kustfisket på runt 50 miljoner kronor varje år. Tillståndet gäller även Östergötlands län eftersom man har sett att sälbeståndet här är större än vad man tidigare har trott. 15 sälar får skjutas i länet i år.