Barnfamiljer videofilmas i nytt forskningsprojekt

Genom att videofilma barnfamiljer i hemmet hoppas forskare vid Linköpings universitet få en bättre bild av vardagslivet. Forskarna vill ta reda på hur barnfamiljer lyckas få ihop kraven från arbete och skola med ansvaret i hemmet.
Samma studie görs i USA och Italien för att man sedan ska kunna jämföra familjelivet i tre olika välfärdsländer. 8 barnfamiljer kommer att videofilmas i Linköping under året, och forskningsledare professor Karin Aronsson på Tema Barn, säger att den amerikanska studien som redan dragit igång, visar på flera intressanta resultat, som exempelvis datorns ökade betydelse i hemmet. Karin Aronsson tror att forskningsresultaten kommer att ge en mer nyanserad bild av familjelivet.