Sörmlandsrektor vill inleda samarbete över gränser

En rektor i Sörmland föreslår samarbete över kommungränserna när det gäller nedläggningshotade landsbygdsskolor.
Av besparingsskäl vill de styrande socialdemokraterna i Norrköping lägga ner flera glesbygdsskolor och låta eleverna åka till andra skolor. Ortsborna, i bland annat Kvarsebo, säger att skolan är viktig och en nedläggning av skolan riskerar medföra att hela bygden dör ut. Åke Vintenby, rektor för Kylardalens rektorsområdet i Nyköpings kommun, hoppas att politikerna ska kunna bortse från kommun- och länsgränser, vilket kan gynna glesbygdsområden. Ett samarbete skulle kunna innebära att exempelvis Kvarseboeleverna kan gå i Ålberga skola i Nyköpings kommun, vilket, enligt Åke Vintenby, ger en tidsbesparing i restid på cirka 15 minuter.