Ökat antal cykelstölder

5132 cyklar anmäldes som stulna i länet under förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.
I landet som helhet anmäldes drygt 79 000 cyklar stulna, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2001.