Allt fler elever väljer fristående gymnasium

Antalet elever som går i fristående gymnasieskolor har ökat med 40 procent i landet sen förra året.
I Östergötland går drygt 6 procent av gymnasieeleverna i en fristående skola, vilket är lägre än riksgenomsnittet på drygt 8 procent, visar statistik från Skolverket. Störst andel elever i privata gymnasier i Östergötland har Vadstena med nästan 16 procent, minst Boxholm, med en procent. Det finns en avgörande skillnad mellan de två största kommunerna. I Linköping går knappt 3 procent av gymnaiseeleverna på friskola medan var 10:e elev i Norrköping har valt det privata alternativet. När det gäller den östgötska förskolan och grundskolan går en lägre andel barn i friskolor än i övriga landet.