Gymnasieskolorna i Norrköping måste spara

8,5 miljoner kronor måste gymnasieskolorna i Norrköping spara i år. Än så länge finns ingen redovisning av hur detta ska gå till men flera skolor kommer att tvingas till omfattande förändringar till höstterminen.
Detta framgår av den ekonomiska uppföljning för mars månad som gymnasienämnden tar upp på sitt möte på onsdag. Några av skälen till de ekonomiska problemen är att fler elever valt friskolor och att beräkningen av kostnaderna för friskolorna görs på ett nytt sätt.