Polisens trafikövervakning på nätet

Från och med idag kommer polisen i Östergötland att kontinuerligt lägga ut information och trafikövervakningen i länet på sin webbplats.
Målet med informationen är att få presumtiva fortkörare att sänka hastigheten. - Målet med att gå ut med den här informationen är att framförallt sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten, inte bötfälla fortkörare, säger chefen för polisens trafikavdelning, Hans Lundgren.