Inget intresse för skolsamarbete över kommungräns

Ordföranden i barn- och ungdomsnämnden i Norrköping, Li Teske, är inte intresserad av något samarbete med Nyköpings kommun om skolbarnen i Kvarsebo.
- Vi vill i första hand använda våra egna resurser inom kommunen på bästa möjliga sätt innan vi vänder oss till andra kommuner. Det säger Li Teske ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Norrköping. I nyheterna i morse talade en rektor i Nyköpings kommun om möjligheten att samarbete över kommungränserna, något som skulle innebära kortare resväg för skolbarnen i Kvarsebo.