Dåliga datorarbetsplatser

Åtta av tio undersökta företag brister i kunskapen om hur en bra dator-arbetsplats ska se ut.
Det visar den undersökning som arbetsmiljöinspektionens gjort på olika företag i Östergötland. Mest problem var det med arbetsplatsens utformning, datormusens placering, ljusförhållandena å så saknades regelbundna synundersökningar för dom anställda.