Fosfor kommer från privata avlopp

En femtedel av all fosfor som släpps ut i länets natur kommer från privata avlopp, som exempelvis villaägares trekammarbrunnar.
Det har visat sig efter att länsstyrelsen under en längre tid jobbat med att ta fram ett nytt miljöprogram för länet. I dom nya miljömålen vill Länstyrelsen få ner Fosforutsläppen med femton procent fram till år 2010. Om man når dom målen skulle 320 ton Fosfor släppas ut årligen. Nästan hälften av ustläppen kommer från länets jordbruk men nu har det visat sig att över 20 procent också kommer från privata avloppssystem. Fosfor är en av orsakerna till algblomning i våra sjöar.