Barns läsförståelse har försämrats

Svenska tredjeklassare läser sämre än för tio år sen. Det visar en stor studie om läskunnighet som gjorts i 35 länder under 2001 och som nu är klar.
En förklaring till den försämrade läsförståelsen kan vara att barnen har bytt ut böcker mot dataspel, en annan att det har blivit fler i elever i de här årskullarna jämfört med för tio år sedan, enligt forskarna. Studien visar också att svenska fjärdeklassare läser bättre än fyror i andra länder.