Garnisonen kan få "kombi-skola"

Linköpings kommun ska utreda förutsättningarna för att starta en ny integrerad grund- och gymnasieskola på Garnisonsområdet.
Tidigare planerades enbart för en ny gymnasieskola på Garnisonsområdet, men den blir dyrare än beräknat, och nu vill kommunen istället ha en kombinderad grund- och gymnasieskola.