Naturreservat blir handikappvänliga

Under vintern har 18 naturreservat i länet gjorts mera handikappvänliga. Det handlar om allt från att flytta fikabord och sänka informationstavlor, till att bygga nya vägar och fågeltorn för rullstolsburna.
Senare i vår ger länsstyrelsen ut en folder med ingående beskrivningar av alla handikappanpassade naturreservat. Handikapphandläggare Håkan Munksten på länsstyrelsen tycker det är viktigt med anpassning av naturreservat för funktionshindrade. - I och med att vi har allemansrätt i Sverige så tycker jag att alla på något sätt ska kunna utnyttja den, säger han. - Jag tror vi ligger väldigt långt framme med det här i Sverige.