Friande miljödom för kommunalråd

Valdemarsviks kommunalråd, Torvald Karlsson, friades i dag av tingsrätten i Norrköping. Karlsson var åtalad för otillåten miljöverksamhet och försvårande av miljökontroll.
Torvald Karlsson har hela tiden nekat till brott. Men åklagaren ansåg att Karlsson, i egenskap av ordförande i tekniska utskottet, varit ansvarig för att kontrollen inte fungerat när orenat avloppsvatten rann ut i Valdemarsviken. Tingsrätten slog i dag fast att målet rör sådana tekniska förhållanden som man inte rimligen kan kräva att en politiker ska ha kompetens att bedöma.