Mest kvinnor på kommunal hemsida

Sex av tio besökare på Norrköpings kommuns hemsida är kvinnor.Dom ämnen man söker på är främst kultur och fritid, lediga jobb och turism.
Det visar en ny undersökning bland över 2000 besökare som besöker hemsidan. Åsa Rundgren,som är webredaktör, säger att det var förvånande att det var en majoritet av kvinnor som besöker hemsidan. Andra undersökningar har visat att det är främst välutbildade män som hämtar information från nätet. Hon säger också att kommunen måste fortsätta arbetet med att göra informationen på hemsidan mer lättförståelig.