ÖSTERGÖTLAND

Bredband är inte för alla

Det finns fortfarande många hushåll i Östergötland som inte kan få snabbt bredband. I den utredning av bredbandsutbyggnaden som regeringen beställt, konstateras att 5,5 procent av Östgötarna inte kan få snabb Internetuppkoppling.

Enligt Mikael Sleman som är bredbandssamordnare på länsstyrelsen, är det svårt att locka företag att bygga ut de sista procenten som oftast ligger på landsbygden.

- Svårigheten är ju att få ekonomi i detta. Är det bara ett antal kunder man får, så måste man ju titta på vilken investering som är rimlig att göra, menar han.

Enligt den statliga bredbandsutredning som blev klar i april, är det 145 000 hushåll i landet som inte kan få bredband som uppfyller de krav utredningen satt upp, det vill säga två megabit både till och från Internet. ADSL, som är den teknik som de flesta hushåll kan få, kan till exempel inte alltid skicka data så snabbt till Internet.

Enligt utredningen ska länsstyrelsen få 152 miljoner kronor att fördela på kommunerna i Östergötland.

Samtidigt riskerar antalet hushåll utan möjlighet till bredbandsuppkoppling öka i landsbygden de kommande åren, detta eftersom basstationer i kopparnäten på vissa platser tas bort. Därmed kan antalet hushåll som inte kan få snabbt bredband tredubblas.

- Då får man hitta en annan lösning, t ex en fast mobil lösning, för de hushåll som inte längre har någon koppar in i hemmet, säger Mikael Sleman.

Viktor Levander/Marie-Louise Kristensson
viktor.levander@sr.se