NORRKÖPING

Socialen inte självkritisk efter pojkes död

Socialkontoret i Norrköpings kommun anser sig inte ha gjort något fel i hanteringen av en sextonårig pojkes missbruksproblem, det konstaterar socialen i en egen utredning.

Pojken dog av drogförgiftning i sitt hem i januari.

16-åringen var förgiftad av droger samtidigt som socialkontoret utredde hans behov av stöd och hjälp.

Socialförvaltningen ansåg att problemet egentligen var pojkens psykiska hälsa medan barn- och ungdomspsykiatrin bedömde att de inte kunde ha ta emot honom.

Socialkontoret ska nu se över sina rutiner och förbättra sin samverkan med barn- o ungdomspsykiatrin.