Fiskar i Vättern får leka i fred

Röding, öring och sik ska få vara i fred i Vättern under en längre period - för att hinna med sin lekperiod.

Bakgrunden till Fiskeriverkets beslut är en ökad vattentemperatur och fördröjd isläggning i sjön. Det gör att lektidpunkten för fisken förskjuts till ett senare tillfälle. Den så kallade fredningstiden förlängs med två veckor och gäller nu från den 15 september till den 31 december.

I södra Vättern är detta särskilt viktigt eftersom medelvattendjupet är högt och det saknas skyddande skärgårdar. Där kyls vattnet långsamt på hösten, vilket gör att fisken leker senare i denna del av sjön. Beslutet innebär att fredningstiden justeras så att den täcker in större delen av leken.

Marie-Louise Kristensson
marie-louise.kristensson@sr.se