Kommunerna dåliga på samarbete kring bredband

Kommunerna i Östergötland saknar en gemensam strategi för utbyggnaden av bredband. Det anser Mikael Sleman på länsstyrelsen.

Enligt Mikael Sleman samarbetar inte kommunerna med varandra, när det gäller bredbandsutbyggnad.
– I Östergötland finns det en hel del att göra på det här området.

Han gör liknelsen vid satsningar på vägar. Man skulle aldrig skulle bygga vägar i en kommun utan att se till att den ansluter på ett bra sätt till vägar i grannkommunen.

En säkerhetsfråga
Det är framförallt lite mer avancerade användning, som till exempel i sjukvården, där snabb och stabil ukoppling krävs, som samordning är viktig. Och det är också en säkerhetsfråga.
– När man kommunicerar ska det finnas möjlighet att ta sig fram även om vägen så att säga blir avgrävd. Det är det som kallas redundans och robusta nät. Där är det dåligt ställt idag. Men det finns ett undantag enligt Mikael Sleman, de så kallade Vökby-kommunerna, Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre. Där har man byggt ett gemensamt högkapacitetsnät, just med hänsyn till att skapa stabila nät.

Många andra samarbetar
Enligt Mikael Sleman har många andra regioner en gemensam strategi för it-verksamheten, medan den enligt honom saknas i Östergötland.
– På de allra flesta håll har man åtminstone en regional strategi och man skriver sina program gemensamt. Vi har fört diskussioner från länsstyrelsens och regionförbundets sida med kommunerna om en samverkan på regional nivå. Men det har inte funnits nåt riktigt intresse för det.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se