Mjölby

Mjölbybo i potatisakademi

Potatisen ska få en egen akademi. Tanken är att ha representanter från hela potatisnäringen som ska jobba för att sprida kunskap om potatisen på olika sätt.

Bland ledamöterna återfinns bland annat Kari Pettersson, potatisodlare i Bjälbo utanför Mjölby.

Den nybildade akademin har sitt säte i Alingsås, vilket är naturligt med tanke på att det var just där som Jonas Alströmer anlade sin potatisodling 1724.

Ledamot i akademin är också en av Jonas Alströmers ättlingar.