Östergötland

IT-samarbetet mellan kommunerna ska bli bättre

Det finns ingen gemensam strategi för hur kommunerna i länet via datanätet ska kunna samarbeta med varandra och med landstinget. Det anser länsstyrelsens bredbandssamordnare. Och på Norrköpings kommun håller man med om att samarbetet haltat. Men nu ska det bli bättring.

Mikael Sleman som är bredbandssamordnare på länsstyrelsen samarbetar inte kommunerna med varandra, när det gäller bredbandsutbyggnad.
– I Östergötland finns det en hel del att göra på det här området.

Annat läge idag
På Norrköpings kommun håller it-samordnaren Roger Eriksson med om att samarbetet haltat. Men han tror att samarbetet i framtiden kommer att bli bättre.
– Mikael har rätt att det inte var så mycket samarbete för några år sedan. Men jag vill påstå att det idag att läget är annorlunda. Man har insett att det finns en nytta i att kommunicera kommuner emellan och även landstinget.

Sjukvård och säkerhetsaspekter
Det är framförallt behov i till exempel sjukvården, där snabb och stabil sammankoppling krävs, som samordning är viktig. Det kan till exempel handla om att skicka journaler och röntgenplåtar mellan sjukhus. Enligt länsstyrelsens bredbandssamordnare Mikael Sleman finns det också säkerhetsaspekter på sammankopplade nät.
– När man kommunicerar ska det finnas möjlighet att ta sig fram även om vägen så att säga blir avgrävd. Det är det som kallas redundans och robusta nät. Där är det dåligt ställt idag.
Tidigare försök
Det har funnits försök tidigare från regionförbundet Östsam att koppla ihop nät, men det har fallit på att kommunerna inte har kunnat eller velat samarbeta. Men enligt Roger Eriksson på Norrköpings kommun ska det nu bli bättring.
– Jag tillhör ett nätverk av IT-chefer och IT-strateger i länet där kommunerna och landstinget ingår. Där har vi nu en utredning på gång som undersöker hur vi ska kunna skapa ett nät som förbinder kommunerna och landstinget.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se