Höjda böter sänker farten

De höjda fortkörningsböterna som infördes i oktober 2006 ledde till att trafikanterna sänkte hastighet med i snitt 1,4 kilometer i timmen. Det visar de fartkontroller som Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping genomförde före och efter höjningen av böterna.

VTI anser att fartsänkningen är en oväntat stor effekt av en åtgärd som inte innebär att fysiska hinder har satts ut för att dämpa hastigheten.

Mätningarna gjordes i tre områden, på E20 utanför Skara, på riksväg 50 utanför Vadstena och på riksväg 55 utanför Katrineholm.