Linköping

Skräpet dyrt för Linköping

Kostnaderna för att hålla gator och parker rena i Linköping har ökat stadigt desenaste åren.

Ifjol städade kommunen utomhus för nästan sju miljoner kronor men ordföranden i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Muharrem Demirok (c), tycker inte att den ökade städningen gett resultat och vill nu att Linköpingsborna skärper sig.

– Jag tror att det är en attitydfråga. Jag tror att människor inte betraktar situationen när de slänger skräp utan de tänker att det alltid finns någon som plockar upp det. Det är en väldigt tråkig inställning, säger Demirok.

Han säger att de flesta Linköpingsbor är duktiga på att slänga sitt skräp, men inte alla. Kommunen betalade i fjol 6,9 miljoner kronor för städning av utomhusmiljöer.

En lärartjänst om året
Under sommarmånaderna kommer man dessutom att lägga ut 640 000 kronor extra för att hålla gatorna rena. Pengar som man hade kunnat använda till annat.

– De pengar vi lägger ner på sommarstädning skulle vi kunna bygga minst en ordentlig lekplats. 650 000 kronor motsvarar också minst en lärartjänst per år som vi lägger på städning istället.

Städning på dagen
Kommunen ska öka antalet papperskorgar, säger Demirok, och dessutom se över placeringen så att papperskorgarna finns på rätt ställen. Sen handlar det om att vända Linköpingsbornas attityd till att slänga skräp på marken.

– Vi kommer att göra städningen mer synlig, kanske går vi från att städa på kvällstid för att istället städa på dagen så att människor ser att det är någon som städar.

Anton Frank
anton.frank@sr.se