Cancersjuk kallades inte på återkontroll

En 80-årig kvinna som opererats på US i Linköping för sin cancer kallades aldrig på nya kontroller på hemorten Motala och när hon över ett år efter operationen självmant uppsökte sjukhuset konstaterades att tumören spridit sig.

Kvinnan avled senare av sjukdomen och fallet är anmält till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Att kvinnan aldrig kallades till återkontroll efter operationen kan bero på att US och Motala Lasarett och olika rutiner i sitt kontrollsyste, något man nu försökt göra någonting åt.