Upphandling vid Motala Lasarett avbryts

Landstinget avbryter upphandlingen av delar av verksamheten vid Motala lasarett. Bara ett anbud har kommit in och det har nu dragits tillbaka.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås nu på sitt sammanträde i augusti att formellt avbryta upphandlingen, som gällde kirurgi, ortopedi, urologi, anestesi, operationstjänster, jourverksamhet och kvinnosjukvård vid lasarettet i Motala.