Intuition nödvändigt vid bilkörning

Kvinnlig intuition är något som det talas om ibland. Nu har detta fenomen även förklarats vetenskapligt och det är inte bara kvinnorna som besitter denna förmåga om nu någon trodde det. I en avhandling vid Linköpings universitet slår forskaren Lars-Erik Björklund fast att det som kallas intuition egentligen bygger på minnen och erfarenheter och att det är något som vi alla har och utnyttjar vid exempelvis bilkörning.

– Vår medvetna hjärna klarar inte av att hantera all information som kommer in när vi sitter i en bil i hög hastighet, men de här minnessystemen har lärt sig hur en älg ser ut eller hur det ser ut när vi kommer för nära vägkanten och kan automatiskt göra bedömningen att nu är jag illa ute och behöver vrida på ratten, säger Lars-Erik Björklund.

Går att öva upp
All information vi möter lagras i vårt undermedvetna och påverkar sedan de val vi gör i olika situationer. Enligt Lars-Erik Björklund är intuition en förmåga som går att träna upp och som har stor betydelse i många yrkesgrupper:

– Brandmän har man till exempel studerat väldigt mycket eftersom de tar många snabba beslut i komplicerade situationer. Resultatet av de studierna visar att de inte tar några beslut utan bara agerar rätt och det gör de utifrån sina erfarenheter.

Inte könsbundet
Lars Erik-Björklund slår också hål på myten att intuitionen skulle vara könsbunden. I alla fall delvis:

– På individnivå är den ju absolut inte det. Det finns ju karlar som har mycket mer intuition än kvinnor. Möjligtvis skulle man kunna säga att kvinnorna har lite lättare att bygga upp de här minnena och därför har lite lättare för att läsa sådana här subtila signaler.

Louise Martinsson/
Katarina Wahlström
katarina.wahlström@sr.se