Norrköping

Miljöfrågan i fokus på riksting

Miljön är en viktig fråga på kristdemokraternas pågående riksting i Norrköping. Av 303 delegater kommer 15 från Östergötland.

-  Jag tycker det är jättebra att en arbetsgrupp jobbat med miljöfrågorna, något som partistyrelsen nu lagt en proposition på. Där finns en hel del bra förslag som känns relevanta att vi tar upp, säger Per Larsson, ombud från Linköping.

Ska kristdemokraterna profilera sig som ett miljöparti?
- Miljöfrågan måste tas på allvar av alla partier.

Men det är inte bara miljöfrågor som kristdemokraterna kommer debattera under rikstinget i Norrköping. Frågor som hållbar markadsekonomi och hur många fritidsgårdar som ska finnas i kommunerna är andra ämnen.

Margareta Ericsson, ombud och rikstingsgeneral från Norrköping, kan inte säga någon speciell fråga som hon tycker är extra viktig att debattera under helgen.

- De frågor som är viktiga för oss nu är barn och barns uppväxtvillkor. Men sedan har vi frågor om etik och miljö som är jätteviktiga, säger Ericsson.

Tobias Wallin
tobias.e.wallin@sr.se