KIMSTAD

Nu byggs pendeltågstationen i Kimstad

I förmiddags togs första spadtaget för pendeltågstationen i Kimstad. Den 17 augusti 2009 kommer det första pendeltåget att stanna i Kimstad.

Det är Norrköpings kommun, Vägverket, Östgötatrafiken och Banverket som gemensamt finansierar bygget med en budget 50 miljoner kronor. Pendeltågstationen byggs vid korsningen mellan väg 215 och södra stambanan i Kimstad.