Östergötland

Landshövdingen kräver mer pengar

Landshövding Björn Eriksson riktar nu kritik mot jordbruks- och finansdepartementen för att de inte skjuter till de pengar som länsstyrelsen behöver för att kontrollera länets lantbrukare.

EU kräver att fem procent av de som sökt EU-bidrag kontrolleras men länsstyrelsens resurser räcker inte till.

Om inte kontrollerna görs får bönderna inte sina pengar i tid och Sverige riskerar böter i hundramiljonersklassen. Björn Eriksson kräver fyra miljoner kronor extra för att hinna med kontrollerna för de ordinarie resurserna räcker inte till.

– Nu har vi avbrutit allt rekryteringsarbete vilket betyder att även om vi får pengarna så är det ont om tid.

Fyra miljoner kronor för att förhindra böter på det mångdubbla, matematiken är enkel tycker landshövdingen.

” Kommer inte gå i år”
Men beskedet från Jordbruksdepartementet är barskt. Det är länsstyrelsernas uppgift, enligt lag, att utföra kontrollerna och de ska göras, säger departementsrådet Lars Olsson. Extrapengar kan tidigast komma i samband med budgetpropositionen, besked i slutet av augusti och utbetalning i december. Det tar tid, tid som länsstyrelsen i Östergötland inte tycker sig ha.

– Jag tror att Jordbruksdepartementet har svårt att få gehör för det på Finansdepartementet. Både vi och många andra har ju tidigare, genom att slå knut på oss själva, lyckats lösa det här i sista stund. Men det kommer inte att gå den här gången, säger Björn Eriksson.

Vill inte låna pengar
Det är inte ens säkert att extraanslagen kommer i höst. Årets kontroller slåss bland annat med nästa års kontroller, som också beräknas bli omfattande, om att få mer pengar än budgeterat, enligt Lars Olsson. Enligt honom ska kontrollerna bara genomföras. Länsstyrelserna får ta pengarna från annan verksamhet eller låna i väntan på att nya pengar kommer, något som Björn Eriksson vägrar.

I kläm kommer bönderna som inte får sina bidrag i tid.

– LRF här nere har reagerat ihop med oss och sagt att det inte är rimligt att de ska bära ett misslyckande med att hitta finansiering, säger Björn Eriksson.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se

Läs också: