Östersjön

Kallt väder ger få alger

På grund av det kalla vädret förekommer det ingen algblomning i Östersjön. Den giftiga algen Chrysochromulina polylepis, som kan slå ut djurlivet, har minskat i omfattning i norra Östersjön.