Östergötland

Få miljömål uppfylls

Länsstyrelsen ger en dyster bild av miljöarbetet i länet. Av 15 uppsatta miljömål tror man sig idag bara hinna uppfylla ett innan tiden går ut 2010, det handlar om att stoppa utsläppen av ozonnedbrytande ämnen.

En rad tunga mål som att begränsa klimatpåverkan och förhindra övergödning i vattendrag räknar länsstyrelsen inte med att klara.

Myndigheten konstaterar att miljöarbetet går trögt, framför allt på områden där det krävs åtgärder som påverkar transporter och energianvändning.

- Vi har gemensamt tuffa utmaningar framför oss i arbetet för att uppnå miljömålen. Det ser dystert ut för många av målen, men samtidigt har målet skyddande ozonskikt i år fått en mer positiv bedömning än tidigare. Det är ett bra kvitto på att ett samlat och kraftfullt miljöarbete kan ge resultat, säger länsråd Magnus Holgersson i en kommentar.